Συμβουλευτικές Υπηρεσίες επιδοτήσεων ΕΣΠΑ

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017 - 11:20
Το γραφείο μας προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την αξιοποίηση του συνόλου των επιχορηγήσεων που προσφέρονται μέσω του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 και αφορούν χρηματοδοτήσεις ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών ανεξαρτήτου μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας.
συνέχεια...
Σελίδα 2 από 2