Για Επιχειρησεις | Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017 - 11:26

Λογιστικες – Φοροτεχνικες

Λογιστικές φοροτεχνικές υπηρεσίες ποιότητας από την Tax365.

Στην σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα ο ρόλος της έγκυρης παροχής οικονομικών, λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών είναι πιο σημαντικός από ποτέ. H ανάλγητη κρατική γραφειοκρατία και το συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό πλαίσιο, υποχρεώνει τους επιτηδευματίες να ασχολούνται περισσότερο χρόνο με την τήρηση των διαφορών οικονομικών και άλλων πληροφοριακών στοιχείων και την υποβολή των σχετικών δηλώσεων, παρά με την εκτέλεση των κυρίως επιχειρηματικών εργασιών τους. Αυτό το, πιθανώς, άχαρο κομμάτι της επιχειρηματικής δραστηριότητας σας αναλαμβάνουμε να το φέρουμε εις πέρας για λογαριασμό σας. Εστιάστε στα αποτελέσματα, όχι στις διαδικασίες, αυτές αφήστε τες σε εμάς!

 

Είμαστε δίπλα σας όχι μόνο για να σας τηρούμε τα λογιστικά βιβλία και να επιβλέπουμε την σωστή έκδοση και παραλαβή των απαιτούμενων στοιχειών, αλλά και για να σας παρέχουμε ακριβή εικόνα των οικονομικών σας μεγεθών, να είμαστε σύμβουλοι και πραγματικοί σας συνεργάτες τόσο σε χρηματοοικονομικά θέματα που προκύπτουν, όσο και συμβουλεύοντας σας με γόνιμες προτάσεις για την βελτίωση της επιχειρηματικής σας δραστηριότητάς. Αν δεν θέλετε απλά ένα Λογιστικό γραφείο αλλά έναν πραγματικό συνεργάτη τότε είστε στο κατάλληλο μέρος!

 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει το σύνολο των Λογιστικών και Φοροτεχνικών υποχρεώσεων σας. Με γνώμονα πάντοτε την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών μας καθώς και την προσωπική αλλά και οικονομικά προσιτή παροχή τους σε εσάς.

 

Ενδεικτικές παρεχόμενες λογιστικές & φοροτεχνικές υπηρεσίες :

 

• Τήρηση λογιστικών Απλογραφικών & Διπλογραφικών Βιβλίων (Β' & Γ' Κατηγορίας).

• Εργασίες τέλους χρήσεως (Αποτίμηση, Απογραφή, σύνταξη Ισολογισμού και λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων, συμφωνίες, εκτυπώσεις).

• Τήρηση Μητρώου Παγίων Στοιχείων.

• Έλεγχος σωστής τήρησης Βιβλίου Αποθήκης.

• Υπηρεσίες σύνταξης και δημοσίευσης ισολογισμών, καταστατικών, τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κλπ.

• Συμπλήρωση και υποβολή φορολογικών Δηλώσεων Εισοδήματος.

• Συμπλήρωση και υποβολή αρχικών, συμπληρωματικών ή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και Παρακρατουμένων Φόρων (Φ.Μ.Υ - εργολάβων, χαρ/μο ιδιωτών, φόρος μερισμάτων κ.α.).

• Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων Intrastat και VIES για Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές.

  • Οργάνωση και επίβλεψη Λογιστηρίων εταιρειών καθώς και Φοροτεχνική υποστήριξη και έλεγχος της εναρμόνισης τους με τη φορολογική νομοθεσία.
  • Ενάρξεις - Διακοπές Επιχειρήσεων.
  • Σύσταση και υποστήριξη αλλοδαπών εταιρειών.

• Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις εταιρειών.

• Παροχή φορολογικών συμβουλών.

• Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων.

  • Εξωτερικές Εργασίες που αφορούν Φορολογικές, Ασφαλιστικές, Πολεοδομικές κλπ υποχρεώσεις.