Αντικειμενικές Αξίες

Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 - 16:02
Η αντικειμενική αξία του ακινήτου σας είναι η οριζόμενη από το κράτος αξία του, η οποία χρησιμοποιείτε σε πλήθος συναλλαγών και υπολογισμών.
συνέχεια...

Κτηματολόγιο

Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 - 16:00
Ως  Κτηματολόγιο ή κτηματογράφηση μιας περιοχής ορίζεται ως η διαδικασία καταγραφής των εμπράγματων ή άλλων δικαιωμάτων (π.χ. πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία, προσημείωση κ.λπ.) που έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ακίνητα και η σύνδεση των δικαιωμάτων αυτών με συγκεκριμένο ακίνητο.
συνέχεια...

Μηχανογράφηση

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017 - 11:26
Το γραφείο μας πραγματοποιεί ολοκληρωμένες μελέτες για την μηχανογράφηση μικρών, μεσαίων ή μεγάλων εταιρειών με σκοπό την παρουσία ολοκληρωμένων λύσεων για την καλύτερη δυνατή απόδοση.
συνέχεια...

Οργανωσιακής Ανάπτυξης

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017 - 11:25
Με την Οργανωσιακή Ανάπτυξη έχουμε την δυνατότητα να λύσουμε ένα ευρύ φάσμα οργανωσιακών προβλημάτων, ιδιαίτερα αυτά που αφορούν σε επίπεδα σχέσεων σχετικά με: την οργάνωση – το περιβάλλον, την ομάδα – και το άτομο.
συνέχεια...
Σελίδα 1 από 2