Για Επιχειρησεις | Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017 - 11:27

Μισθοδοσίας – προσωπικού

Το γραφείο μας αναλαμβάνει το σύνολο των Μισθοδοτικών και Εργατικών θεμάτων και υποχρεώσεων της επιχείρησης σας.

Η πολυετής εμπειρία μας στις Υπηρεσίες Μισθοδοσίας, Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού HRM (Human resource management), η διαρκής ενημέρωση από τις πλέον έγκυρες τράπεζες εργατικής - φορολογικής νομοθεσίας καθώς και το κορυφαίο λογισμικό μισθοδοσίας που χρησιμοποιούμε σας εξασφαλίζουν άψογες μισθοδοτικές, εργατικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες.

Δεν χρειάζεται πλέον να βασανίζεστε με Εργατικά και Ασφαλιστικά θέματα όπως: το ωράριο και τις άδειες των εργαζομένων, τις αργίες, τα επιδόματα, τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, την προστασία της μητρότητας, θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, εργατικά ατυχήματα, τις ασφαλιστικές εισφορές, τις Α.Π.Δ., τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων, θέματα ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΑΕΔ κ.ά.

 

Ενδεικτικές παρεχόμενες υπηρεσίες :

• Τήρηση μισθοδοσίας της επιχείρησης (έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων, αποδείξεων πληρωμής μισθοδοσίας, καταστάσεων ασφαλιστικών εισφορών).

• Συμπλήρωση και υποβολή των αρχικών και συμπληρωματικών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) των ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ και σε οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό ταμείο ή φορέα ασφάλισης.

• Διεκπεραίωση των εργασιών απογραφής εργοδότη, δήλωσης μεταβολής στοιχείων εργοδότη και λοιπών συναφών εργασιών σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο.

• Διεκπεραίωση των εργασιών πρόσληψης προσωπικούαπόλυσης προσωπικού, αποχώρησης προσωπικού, σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, σύμβασης εργασίας μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας, αναγγελίας όρων ατομικής σύμβασης εργασίας και του πίνακα προσωπικού.

• Συμβουλές σε εργατικά θέματα, απολύσεων, αποζημιώσεις, επιδοτήσεις θέσεων εργασίας κλπ.