Πότε είναι προτιμότερο μέσα στο οικονομικό έτος να αλλάξει κανείς Λογιστή; Μήπως πρέπει να κλείσει το έτος πρώτα ώστε ο νέος λογιστής να ξεκινήσει από την αρχή του έτους;
Δεν υπάρχει κανένα θέμα σχετικά με την χρονική στιγμή της αλλαγής του Λογιστή.
Θέλω να αλλάξω Λογιστή ποια είναι η διαδικασία; είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να ενημερώσω προκαταβολικά τον παλαιό λογιστή ώστε να προετοιμάσει τα βιβλία μου ή απλώς τα παίρνω και πάω σε άλλο γραφείο;
Στην περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε Λογιστή δεν χρειάζεται να
κάνετε κάτι ιδιαίτερο πέραν του να ενημερώσετε τον υπάρχοντα Λογιστή
έτσι ώστε να ολοκληρώσει έγκαιρα τις όποιες εργασίες σας και φυσικά να
του καταβάλετε τις συμφωνηθείσες αμοιβές για τις υπηρεσίες που ήδη σας
έχει παράσχει.
ο Κ.Δ.Λ.Φ. Αρ. 10 παρ. 7 προβλέπει ότι
οποιοσδήποτε Λογιστής Φοροτεχνικός επιθυμεί να προσφέρει την παροχή
υπηρεσιών του σε νέο πελάτη πρέπει πρώτα να παραλάβει με πρωτόκολλο
παράδοσης - παραλαβής όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του νέου πελάτη
καθώς και ότι στο ως άνω πρωτόκολλο πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι έχουν
εξοφληθεί, με οποιονδήποτε συμφωνημένο τρόπο, οι αμοιβές για τις
υπηρεσίες που ήδη παρασχέθηκαν από τον προηγούμενο Λογιστή.
Είμαι χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του TAXISnet αλλά δεν ξέρω πώς μπορώ να εξουσιοδοτήσω Λογιστή για τις φορολογικές μου υποχρεώσεις.

Για να εξουσιοδοτήσετε Λογιστή/Λογιστικό Γραφείο πρέπει εκτός από το να είστε χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, να έχετε πάρει κλειδάριθμο και να έχετε ενεργοποιήσει το λογαριασμό σας. Εάν έχετε ολοκληρώσει τις παραπάνω ενέργειες τότε πηγαίνετε στο site του TAXISnet και ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

α. Ο λογαριασμός μου

β. Εξουσιοδοτήσεις

γ. Έχω εξουσιοδοτήσει. Εμφανίζεται λίστα με τα φορολογικά αντικείμενα. Αν δεν έχετε δώσει εξουσιοδότηση , πατάτε το πλήκτρο "Νέα" , εισάγετε τον Α.Φ.Μ. του Λογιστή / Λογιστικού Γραφείου και καταχωρείτε την Εξουσιοδότηση.
Επιστρέφοντας στην προηγούμενη σελίδα η εξουσιοδότηση για το συγκεκριμένο αντικείμενο και για το συγκεκριμένο Λογιστή/Λογιστικό Γραφείο βρίσκεται σε Αναμονή Αποδοχής.

Ποια είναι η διαδικασία παραλαβής κλειδάριθμου από την Δ.Ο.Υ.; Υπάρχει η δυνατότητα να παραλάβει κάποιος κλειδάριθμο εκ μέρους μου;

Για να παραλάβει κάποιος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) κλειδάριθμο από την Δ.Ο.Υ. θα πρέπει ή να είναι ήδη χρήστης ή να είναι νέος χρήστης που έχει κάνει Αρχική Εγγραφή στο TAXISnet. Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να παραλάβουν κλειδάριθμο από οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. Τα μόνα στοιχεία που απαιτούνται για τη διαδικασία αυτή είναι ο Α.Φ.Μ. και το αποδεικτικό ταυτοποίησής (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.).

Τον κλειδάριθμο του νομικού προσώπου θα τον παραλάβει ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρίας, μόνο από την Δ.Ο.Υ. που ανήκει το νομικό πρόσωπο.

Στην περίπτωση που ένα φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του νομικού προσώπου αδυνατεί να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. τότε προσκομίζεται εξουσιοδότηση, με γνήσιο υπογραφής (από αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ) και παραλαμβάνει τον κλειδάριθμο άλλο πρόσωπο εκ μέρους του.