Αντικειμενικές Αξίες

Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 - 16:02
Η αντικειμενική αξία του ακινήτου σας είναι η οριζόμενη από το κράτος αξία του, η οποία χρησιμοποιείτε σε πλήθος συναλλαγών και υπολογισμών.
συνέχεια...

Κτηματολόγιο

Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 - 16:00
Ως  Κτηματολόγιο ή κτηματογράφηση μιας περιοχής ορίζεται ως η διαδικασία καταγραφής των εμπράγματων ή άλλων δικαιωμάτων (π.χ. πλήρης ή ψιλή κυριότητα, επικαρπία, προσημείωση κ.λπ.) που έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ακίνητα και η σύνδεση των δικαιωμάτων αυτών με συγκεκριμένο ακίνητο.
συνέχεια...
Σελίδα 1 από 1