ΟΑΕΕ ΚΑΤΑΡΓΟΎΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΙΝΈΣ ΣΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΈΤΕΣ ΑΤΟΜΙΚΏΝ ΕΙΣΦΟΡΏΝ

Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016 - 13:10
Καταργούνται οι ποινές στους οφειλέτες ατομικών εισφορών του ΟΑΕΕ σύμφωνα με εγκύκλιο της Διοίκησης του Ταμείου που εκδόθηκε την Παρασκευή ενώ παύουν όλες οι διώξεις και οι υποθέσεις τίθενται στο Αρχείο. Συγκεκριμένα υποθέσεις για τις οποίες έχει ασκηθεί ποινική δίωξη τίθενται στο αρχείο με διάταξη του αρμόδιου Εισαγγελέα. Εκκρεμή ένδικα μέσα δεν εισάγονται για συζήτηση…
συνέχεια...

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΟΑΕΔ

Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2016 - 12:53
Ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών ΟΑΕΔ, από τις 4 Ιανουαρίου 2016 πλεον μία σειρά υπηρεσιών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού θα παρέχονται ΜΟΝΟ μέσω διαδικτύου, με τη χρήση κωδικών πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΑΕΔ ή μέσω ΚΕΠ. Η τρίμηνη Ανανέωση Δελτίου Ανεργίας, οι αιτήσεις για τα Ειδικά Εποχικά Βοηθήματα, Ειδικά Βοηθήματα Ανεργίας, Παροχές Μητρότητας είναι μερικές από τις σημαντικότερες υπηρεσίες για…
συνέχεια...

ΚΆΡΤΑ ΑΝΕΡΓΊΑΣ: ΟΔΗΓΌΣ ΜΕ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ

Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016 - 12:50
Από το Λογιστικό Φοροτεχνικό Γραφείο TAX365 Η Κάρτα Ανεργίας (ή αλλιώς Δελτίο Ανεργίας) προσδίδει την ιδιότητα του ανέργου σε κάποιο άτομο και μπορεί να τον βοηθήσει να βρει δουλειά μέσω του ΟΑΕΔ ή και να προσληφθεί από μία επιχείρηση μέσω πχ μίας επιδότησης. Ο κάτοχος της κάρτας, θα πρέπει να την ανανεώνει ανά τακτά χρονικά…
συνέχεια...

ΤΑ ΝΈΑ ΜΈΤΡΑ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΈΣ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΠΑ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΈΣ ΕΙΣΦΟΡΈΣ ΚΑΙ ΈΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΆ

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015 - 16:44
Βαρύ λογαριασμό ο οποίος φτάνει στα οκτώ δισεκατομμύρια ευρώ καλούνται να πληρώσουν μισθωτοί, συνταξιούχοι και επιχειρήσεις. Το κείμενο της ελληνικής πρότασης που διέρρευσε πριν από λίγο, περιλαμβάνει μέτρα 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2015 και 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2016. Δηλαδή, τα μέτρα ανεβαίνουν στο 1,51% του ΑΕΠ για φέτος και στο 2,87% του…
συνέχεια...

ΝΈΑ ΡΎΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΌΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΏΝ Ο.Α.Ε.Ε.

Δευτέρα 6 Απριλίου 2015 - 15:09
Κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος 5/2015 του Ο.Α.Ε.Ε. για τη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του άρθρου 28 του ν. 4321/2015. Οι γενικές οδηγίες της εγκυκλίου είναι: - Κατά την υποβολή του αιτήματος για ένταξη στη ρύθμιση θα πρέπει να ελέγχονται και ταυτοποιούνται ο ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ, ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του…
συνέχεια...
Σελίδα 1 από 1