Φορολογια | Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016 - 12:50

ΚΆΡΤΑ ΑΝΕΡΓΊΑΣ: ΟΔΗΓΌΣ ΜΕ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ

Από το Λογιστικό Φοροτεχνικό Γραφείο TAX365 Η Κάρτα Ανεργίας (ή αλλιώς Δελτίο Ανεργίας) προσδίδει την ιδιότητα του ανέργου σε κάποιο άτομο και μπορεί να τον βοηθήσει να βρει δουλειά μέσω του ΟΑΕΔ ή και να προσληφθεί από μία επιχείρηση μέσω πχ μίας επιδότησης. Ο κάτοχος της κάρτας, θα πρέπει να την ανανεώνει ανά τακτά χρονικά…

Από το Λογιστικό Φοροτεχνικό Γραφείο TAX365

Η Κάρτα Ανεργίας (ή αλλιώς Δελτίο Ανεργίας) προσδίδει την ιδιότητα του ανέργου σε κάποιο άτομο και μπορεί να τον βοηθήσει να βρει δουλειά μέσω του ΟΑΕΔ ή και να προσληφθεί από μία επιχείρηση μέσω πχ μίας επιδότησης. Ο κάτοχος της κάρτας, θα πρέπει να την ανανεώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα (τώρα είναι κάθε τρίμηνο) σε κάποιο από τα επιμέρους υποκατάστημα του ΟΑΕΔ  είτε με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου με τη χρήση κωδικών πρόσβασης (κλειδάριθμος), εντός διαστήματος πέντε εργασίμων ημερών πριν ή μετά την προβλεπόμενη λήξη ισχύος της, στην περίπτωση που δεν προβεί στην έγκαιρη ανανέωση  ακολουθεί η αυτόματη διαγράφη από τα μητρώα του ΟΑΕΔ.  Η έκδοση την κάρτας είναι σχετικά εύκολη και άμεση εάν ο ενδιαφερόμενος έχει συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην σημερνή εποχή της θηριώδους αύξησης της ανεργίας όλο και περισσότερα άτομα ενδιαφέρονται να εκδώσουν Κάρτα Ανεργίας, αυτό το γεγονός έχει δημιουργήσει πλήθος αποριών και ερωτημάτων σχετικά με την διαδικασία και τις λεπτομέρειες της.

Στο παρόν άρθρο θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στις κυριότερες ερωτήσεις σχετικά με το θέμα :

 

Είμαι άνεργος και θέλω να εγγραφώ στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για να βγάλω κάρτα ανεργίας;

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να εκδοθεί η κάρτα ανεργίας είναι τα ακόλουθα:

 • Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1. Οι άνεργοι που εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη θα πρέπει να προσκομίζουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή το Ε1 του ατόμου του οποίου τελούν υπό την προστασία καθώς και παραστατικό μέσω του οποίου δηλώνεται η άρση του λόγου εξάρτησης, όπου αυτό απαιτείται.
 • Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.)
 • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.)
 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ (εκτύπωση από ΚΕΠ, έγγραφο από ασφαλιστικό ταμείο ή το Ε1 του φορολογικού έτους 2014)

 

Στη περίπτωση όπου το άτομο είναι άνεργος πολίτης υπήκοος τρίτης χώρας απαιτείτε πρόσθετα η Άδεια διαμονής ή εργασίας του.

 

 

Ήμουν ελεύθερος επαγγελματίας και έκανα διακοπή της επιχειρηματικής μου δραστηριότητας. Τώρα είμαι άνεργος και θέλω να εγγραφώ στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για να βγάλω κάρτα ανεργίας;

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να εκδοθεί η κάρτα ανεργίας είναι τα ακόλουθα:

 

 • Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1. Οι άνεργοι που εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη θα προσκομίζουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή το Ε1 του ατόμου του οποίου τελούν υπό την προστασία καθώς και παραστατικό μέσω του οποίου δηλώνεται η άρση του λόγου εξάρτησης, όπου αυτό απαιτείται.
 • Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.)
 • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.)
 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ (εκτύπωση από ΚΕΠ, έγγραφο από ασφαλιστικό ταμείο ή το Ε1 του φορολογικού έτους 2014)
 • Απόφαση Διακοπής της δραστηριότητας από την εφορία
 • Απόφαση Διακοπής από τον ΟΑΕΕ

 

Στη περίπτωση όπου το άτομο είναι άνεργος πολίτης υπήκοος τρίτης χώρας απαιτείτε πρόσθετα η Άδεια διαμονής ή εργασίας του.

 

 

Σε ποιο υποκατάστημα του ΟΑΕΔ πρέπει να απευθυνθώ για να εγγραφώ στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ;

Η Εγγραφή πραγματοποιείται μόνο στο υποκατάστημα αρμοδιότητας της περιοχής στην οποία υπάγεται ο άνεργος σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του .

 

 

Είμαι ιατρός / μηχανικός . Μπορώ να εγγραφώ στα μητρώα του ΟΑΕΔ και να πάρω κάρτα ανεργίας;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4144/18.04.2013 (ΦΕΚ 88) άρθρο 30, παρ.1, οι «κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ». Συνεπώς, οι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία, όπως π.χ. μηχανικοί, γιατροί, φαρμακοποιοί, μπορούν να εγγράφονται στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού από τη δημοσίευση της ως άνω διάταξης και μετά. Αντίθετα, δεν μπορούν να εγγραφούν στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού όσοι εκ των ανωτέρω έχουν προχωρήσει σε έναρξη δραστηριότητας επαγγέλματος στις αρμόδιες ΔΟΥ. Για την εγγραφή των παραπάνω προσώπων στο μητρώο ανέργων απαιτείται η διακοπή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

 

 

Είμαι φοιτητής, αναζητώ παράλληλα εργασία αλλά δεν μου έχουν επιτρέψει να εγγραφώ στον ΟΑΕΔ και να έχω δελτίο ανεργίας. Ποιο είναι το Νομικό Πλαίσιο που κατοχυρώνει την άρνηση παροχής αυτού του δικαιώματος;

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1897/2000 (άρθρο 1, παράρτημα 1 και άρθρο 2) και το ν.1545/1985 (άρθρο 2,παρ.1εδαφ) ως «άνεργοι» θεωρούνται τα άτομα ηλικίας 15-74 ετών τα οποία α) δεν είχαν εργασία β) ήταν διαθέσιμα στην αγορά εργασίας και γ) αναζητούσαν ενεργά απασχόληση. Επίσης στον Κανονισμό ορίζεται ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση θεωρούνται ως μέσα βελτίωσης της απασχολησιμότητας αλλά δεν αποτελούν μεθόδους αναζήτησης εργασίας και ότι τα άτομα που συμμετέχουν σε σπουδές δεν θεωρούνται άνεργοι παρά μόνο εάν είναι «διαθέσιμα για εργασία» και «σε αναζήτηση εργασίας». Από τις ανωτέρω διατάξεις του Κανονισμού που αποτελούν ένα δεσμευτικό κοινοτικό νομικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με τον ν.1545/1985 που αναφέρει ότι «μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας πρέπει να εγγραφούν στα μητρώα (νεοεισερχόμενων ανέργων) μέσα σε 3 μήνες από τη λήψη του τίτλου σπουδών τους» προκύπτει ότι α) η «εκπαίδευση» και η «κατάρτιση» αντιμετωπίζονται από τον κοινοτικό νομοθέτη ως μέσα βελτίωσης της απασχολησιμότητας και όχι ως μέθοδος αναζήτησης εργασίας επομένως οι φοιτητές δεν μπορούν να θεωρηθούν άνεργοι εκτός και εάν απασχολούνται ήδη στην αγορά εργασίας και στη συνέχεια βρεθούν εκτός εργασίας οπότε θεωρούνται «διαθέσιμοι για εργασία» και «σε αναζήτηση εργασίας και β) ο εσωτερικός νομοθέτης τους θεωρεί εμμέσως ως μη άνεργους εφόσον τους εντάσσει στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας τρεις μήνες μετά τη λήψη του πτυχίου τους.

Τα ανωτέρω δεν τυγχάνουν εφαρμογής για τους φοιτητές ΙΕΚ, οι οποίοι κατ΄ εφαρμογή του Ν.1545/85 (άρθρο 3, παρ. 2., περ. γ), δεν θεωρούνται άνεργοι ως μαθητευόμενοι επαγγελματικών σχολών. Συνεπώς δεν μπορούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους να θεωρούν το δελτίο ανεργίας τους ή να εγγραφούν στο μητρώο ανέργων ούτε στην περίπτωση που πληρούν τις προϋποθέσεις να διεκδικήσουν τακτική επιδότηση ανεργίας. Η έκδοση δελτίου ανεργίας είναι δυνατή μετά την απόκτηση πτυχίου ή με βεβαίωση διαγραφής από τη σχολή ή λήξης σπουδών.

 

 

Έχω τελειώσει τις σπουδές μου και είμαι στον πρώτο χρόνο άσκησης του μεταπτυχιακού μου. Μπορώ να εκδώσω δελτίο ανεργίας;

Σύμφωνα με τη υπ΄ αριθμ. 721/26.7.04 διατύπωση γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας ΟΑΕΔ που βασίζεται στον υπ΄ αριθμ. 1897/2000 Κανονισμό Ε.Κ (παράγρ.2, παράρτ.1), ένας φοιτητής ή σπουδαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί άνεργος και να εγγραφεί στα αντίστοιχα μητρώα του ΟΑΕΔ.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής – ο οποίος επέλεξε να εκπαιδευτεί πρόσθετα του χρόνου των κανονικών σπουδών του – εντάσσεται στην ανωτέρω κατηγορία εκτός και εάν έχει δώσει προβάδισμα στην ένταξή του στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει δηλαδή να έχει ήδη εργασθεί και να έχει βρεθεί στη συνέχεια χωρίς εργασία. Αν από αυτή την κατάσταση είναι ξανά διαθέσιμος και αναζητεί ενεργά απασχόληση μπορεί να εγγραφεί κατ΄ εξαίρεση στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

 

 

Το ίδιο ισχύει για όσους κάνουν διδακτορικό;

Αναφορικά με όσους κάνουν διδακτορικό, κάθε περίπτωση θα εξετάζεται ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική δέσμευση αυτού που βρίσκεται σε διαδικασία λήψης διδακτορικού διπλώματος.

 

 

Κάθε πότε πρέπει να ανανεώνω το δελτίο ανεργίας;

Οι υποχρεώσεις του κατόχου δελτίου ανεργίας συνίστανται στα εξής:

Το δελτίο ανεργίας των εγγεγραμμένων ανέργων ισχύει επί ένα τρίμηνο από την αρχική εγγραφή ή την τελευταία ανανέωση αυτού

Όσον αφορά στους δικαιούχους τακτικής επιδότησης ανεργίας, επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας το δελτίο ανεργίας παραμένει σε ισχύ για τρεις μήνες επιπλέον, οπότε και πρέπει να ανανεωθεί.

Η δυνατότητα ανανέωσης ισχύει για χρονικό διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών πριν και πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης ισχύος του δελτίου ανεργίας. Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος των 5 ημερών το δελτίο ανεργίας διαγράφεται αυτόματα από το μηχανογραφικό σύστημα του Οργανισμού. Σε αυτήν την περίπτωση ο πολίτης μπορεί να προβεί σε έκδοση νέου δελτίου ανεργίας.

 

 

Έχω πάντα την υποχρέωση να πηγαίνω αυτοπροσώπως να ανανεώνω την κάρτα μου; Τι γίνεται στην περίπτωση που είμαι άρρωστος;

Η ανανέωση γίνεται: είτε α) με αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του Οργανισμού, είτε β) με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου με τη χρήση κωδικών πρόσβασης (κλειδάριθμος), εντός διαστήματος πέντε (5) εργασίμων ημερών πριν ή μετά την προβλεπόμενη λήξη ισχύος του Δελτίου.

Σε περίπτωση ασθένειας, το δελτίο ανεργίας διαγράφεται λόγω μη διαθεσιμότητας του ανέργου στην αγορά εργασίας.

 

 

Που μπορώ να ανανεώνω το δελτίο ανεργίας μου;

Η ανανέωση του δελτίου ανεργίας μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε Υπηρεσία (ΚΠΑ2) του Οργανισμού με την αυτοπρόσωπη παρουσία του ανέργου. Η ανανέωση μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου με τη χρήση κωδικών πρόσβασης (κλειδάριθμος).

 

 

Πως ανανεώνεται η κάρτα ανεργίας ηλεκτρονικά;

Οι εγγεγραμμένοι μη επιδοτούμενοι άνεργοι και οι δικαιούχοι των λοιπών παροχών του Οργανισμού μπορούν, με τη χρήση των απαραίτητων κωδικών, να έχουν πρόσβαση, γρήγορα και εύκολα, στις νέες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ακολουθώντας τα εξής «βήματα»: 1) Με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή εισέρχονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) από οποιονδήποτε χώρο ηλεκτρονικής πρόσβασης και στη συνέχεια, 2) Επιλέγουν το πεδίο «e-Υπηρεσίες» όπου υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες που τους βοηθούν να ολοκληρώσουν τις ενέργειες τους. Στην περίπτωση που υπάρχουν εγγεγραμμένοι μη επιδοτούμενοι άνεργοι και δικαιούχοι των λοιπών παροχών του ΟΑΕΔ, να μην έχουν πιστοποιηθεί ως χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισμού, μπορούν να προσέλθουν σε οποιαδήποτε υπηρεσία ΚΠΑ2 του Οργανισμού για να πιστοποιηθούν και να παραλάβουν κλειδάριθμο και κωδικούς πρόσβασης. Με τον τρόπο αυτό οι εγγεγραμμένοι μη επιδοτούμενοι άνεργοι, μπορούν να ανανεώνουν με ευκολία την κάρτα ανεργίας, μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε ημερών πριν ή πέντε ημερών μετά την ημερομηνία της υποχρεωτικής ανανέωσής τους. Επίσης, όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι μπορούν να αντλούν άμεσα τις βεβαιώσεις ανεργίας. Η εγγραφή γίνετε επίσης και με πιστοποίηση του χρήστη από την ΓΓΠΣ μέσω των κωδικών του taxisnet κατεβάστε εδώ τον αναλυτικό οδηγό του ΟΑΕΔ για την ηλεκτρονική ανανέωση

 

Σε ποιες περιπτώσεις διαγράφεται η κάρτα ανεργίας μου;

Το δελτίο ανεργίας διαγράφεται στις εξής περιπτώσεις:

 

 • Σε περίπτωση ανάληψης εργασίας είτε με τη μεσολάβηση του ΟΑΕΔ είτε με ενέργειες του ίδιου του ανέργου
 • Σε περίπτωση μη αποδοχής προσφερόμενης και κατάλληλης των προσόντων του θέσης εργασίας
 • Σε περίπτωση μη ανανέωσης της κάρτας ανεργίας σε διάστημα έως και 5 (πέντε) ημερών μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης ισχύος του δελτίου ανεργίας
 • Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του ανέργου στην αγορά εργασίας (π.χ. ασθένεια, μετάβαση στο εξωτερικό, διοικητική κράτηση, φυλάκιση, κ.ά.)
 • Σε περίπτωση στράτευσης
 • Σε περίπτωση συνταξιοδότησης εξ ιδίου δικαιώματος
 • Σε περίπτωση λήξης της άδειας διαμονής ή εργασίας αλλοδαπού (προκειμένου για πολίτες τρίτων χωρών
 • Σε περίπτωση φοίτησης, μαθητείας, πρακτικής άσκησης
 • Σε περίπτωση κύριας ασφάλισης στον ΟΓΑ, ΝΑΤ

 

 

Είμαι άνεργος και εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ εδώ και 5 μήνες. Έχω υποδειχθεί σε πρόγραμμα κατάρτισης. Θα διακοπεί η ανεργία μου και θα χάσω την κάρτα ανεργίας μου;

Σύμφωνα με τον Ν.4144/18.04.2013, αρ. 30, παρ. 2, «η συμμετοχή των εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ άνεργων σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης δεν αποτελεί λόγο διαγραφής τους από τα ανωτέρω μητρώα. Κατά συνέπεια η κάρτα ανεργίας δεν θα διαγράφεται λόγω κατάρτισης. Ο χρόνος παρακολούθησης του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης δεν υπολογίζεται ως χρόνος ανεργίας». Κατά συνέπεια η συμμετοχή των εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που περιλαμβάνουν θεωρία και πρακτική άσκηση και τα οποία υλοποιούνται βάσει κανονιστικού πλαισίου (υπουργική απόφαση, προκήρυξη κ.λ.π.), δεν αποτελεί λόγο διαγραφής τους από τα εν λόγω μητρώα. Ωστόσο, ο χρόνος επαγγελματικής κατάρτισης δεν θα λογίζεται ως χρόνος ανεργίας. Αυτό σημαίνει ότι στις βεβαιώσεις χρόνου ανεργίας που εκδίδονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού (ΟΠΣ) θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα ανεργίας καθώς και το χρονικό διάστημα της κατάρτισης.

 

 

Τι δικαιώματα / οφέλη απορρέουν από την εγγραφή μου στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ;

Μετά την εγγραφή του ο άνεργος έχει τα εξής δικαιώματα:

 

 • Σε περίπτωση απόλυσης, δικαίωμα λήψης επιδόματος ανεργίας: εάν διαπιστωθεί ότι ο απολυθείς άνεργος πληροί τις προϋποθέσεις προς επιδότηση (αν έχει συγκεντρώσει ένα συγκεκριμένο αριθμό ενσήμων), υποβάλλει αίτηση για τακτική επιδότηση ανεργίας
 • Υπόδειξη και παραπομπή σε θέση εργασίας αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει κενή θέση ανάλογη των προσόντων του στο επάγγελμα που ενδιαφέρεται να απασχοληθεί ο άνεργος .
 • Καταχώρηση βιογραφικού σημειώματος – διερεύνηση κατά τη συνέντευξη με τον αρμόδιο Υπάλληλο ΟΑΕΔ/ εξατομικευμένη προσέγγιση/ κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης: προτάσεις για συμμετοχή του εγγεγραμμένου στο μητρώο ΟΑΕΔ - αναζητούντος εργασία σε δράσεις/ προγράμματα συμβουλευτικής, απασχόλησης ή κατάρτισης.