Για Επιχειρησεις | Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017 - 11:20

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες επιδοτήσεων ΕΣΠΑ

Το γραφείο μας προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την αξιοποίηση του συνόλου των επιχορηγήσεων που προσφέρονται μέσω του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 και αφορούν χρηματοδοτήσεις ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών ανεξαρτήτου μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας.

Η υπηρεσίες μας αφορούν την υποβολή του σχετικού φακέλου και τη λήψη χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών μελετών, την παροχή τεχνικής βοήθειας, τη διαχείριση και εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να ενημερωθείτε σχετικά με:

• Τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.
• Τους όρους επιλεξιμότητας για τη δυνατότητα χρηματοδότησης.
• Την ακριβή διαδικασία για την εξέταση των αιτήσεων χρηματοδότησης και τις σχετικές προθεσμίες.
• Τα κριτήρια για την επιλογή των πράξεων που θα χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Καταγραφή & Αξιολόγηση Σεναρίων Επιχορήγησης – Επιλογή Βέλτιστης Λύσης.
  • Εκπόνηση Επενδυτικών Σχεδίων – Φακέλου/Αίτησης Επιχορήγησης – Αίτηση Υπαγωγής.
  • Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης τόσο στη Φάση Αξιολόγησης των προτάσεων οσο και κατά την Υλοποίηση των προτάσεων / έργων - Παρακολούθηση Υλοποίησης – Απολογισμός/ Αναφορές – Διασφάλιση Εκταμιεύσεων
  • Προετοιμασία της αίτησης συμμετοχής και του εντύπου αποδεικτικών στοιχείων.
  • Συγγραφή και υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου.
  • Πληροφόρηση για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
  • Υποστήριξη για τις διαδικασίες εκταμίευσης της ενίσχυσης.
  • Πληροφόρηση για τις λογιστικές καταχωρίσεις που απαιτούνται.

 

Διαβάστε εδώ το άρθρο μας σχετικά με όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα νέα επερχόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020.