Για Επιχειρησεις | Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017 - 11:27

Εναρξεις Επιχειρησεων

Έναρξη Επιχείρησης; Η απάντηση είναι μια: Tax365!

Για να ξεκινήσει κάποιος επιτυχημένα μια επιχειρηματική δραστηριότητα χρειάζεται πρωτίστως να έχει Στόχους, Όνειρα, Θέληση και σωστή Οργάνωση.

Όταν έρθει η ώρα για την έναρξη επιχείρησης σας (ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, κλπ), δηλαδή το μέσο με το οποίο θα ταξιδέψετε στο όνειρο σας, να αποκτήσει μια εταιρική μορφή τότε αναλαμβάνουμε εμείς τη διαδικασία έναρξης επιτηδεύματος ή ίδρυσης κάθε είδους εταιρείας για εσάς.

Θα είμαστε δίπλα σας από την ώρα που θα συζητήσουμε μαζί για την κατάλληλη εταιρική μορφή της επιχείρηση σας μέχρι την στιγμή που θα ολοκληρωθούν ΟΛΕΣ οι διαδικασίες για την σωστή έναρξη επιχείρησης καθώς και την δανειοδότηση της από τους εμπλεκομένους οργανισμούς (Δ.Ο.Υ., Επιμελητήρια, Ασφαλιστικά Ταμεία: ΕΦΚ- ΟΑΕΕ - ΙΚΑ - ΤΣΜΕΔΕ κλπ, Πρωτοδικείο, Πολεοδομία, Υπουργεία).

Αυτό το δαιδαλώδες και χρονοβόρο στάδιο της έναρξης το γραφείο μας αναλαμβάνει να το φέρει σε πέρας για εσάς στο συντομότερο χρονικό διάστημα έτσι ώστε να ξεκινήσετε χωρίς περιττές καθυστερήσεις να έχετε έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα σας.

Ενδεικτικές παρεχόμενες υπηρεσίες:

• Έναρξη Ατομικής Επιχείρησης Α’ , Β’ , Γ’ κατηγορίας.

• Έναρξη Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.).

• Έναρξη Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Επιχείρησης (Ι.Κ.Ε.).

• Έναρξη Ομόρρυθμης Εταιρείας (Ο.Ε.) και Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.).

• Έναρξη Ναυτιλιακών Εταιρειών (Ν. 959/79, Ν.89/67, ΝΕΠΑ).

• Έναρξη Κοινοπραξιών, Αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, Συλλόγων Ιδρυμάτων, ΚοινΣΕπ κλπ.

• Εργασίες έναρξης και πλήρους εκπροσώπησης στη αρμόδια Δ.Ο.Υ. για όλες τις απαραίτητες εργασίες (στα τμήματα Μητρώου, Ελέγχου, Εισοδήματος, ΚΒΣ κλπ).

• Εργασίες έναρξης και πλήρους εκπροσώπησης στο αρμόδιο Επαγγελματικό Επιμελητήριο – Σύλλογο που απαιτείται (ΕΒΕΑ, ΕΒΕ, ΟΟΕ, κλπ) καθώς και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

• Εργασίες έναρξης και πλήρους εκπροσώπησης στο αρμόδιο Ασφαλιστικό Ταμείο που απαιτείται (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ).

• Σύνταξη και κατάρτιση Καταστατικών για όλους τους τύπους εταιρειών καθώς και υποβολή τους σε όποιες υπηρεσίες απαιτείται (Δ.Ο.Υ., Ταμείο Νομικών, Πρωτοδικείο, και Προνοίας Δικηγόρων κλπ)

• Κατάθεση Εμπορικού Σήματος στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας .

• Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή Μισθωτηρίου, εγγράφων για άδεια ρευματοδότησης από την Δ.Ε.Η. καθώς και έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού από συνεργάτη πιστοποιημένο Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη.

• Υποβολή εγγράφων στο Δήμο, τη Νομαρχία, το Υπουργείο Ανάπτυξης ή σε όποια άλλη αρμόδια υπηρεσία αν απαιτείται άδεια λειτουργίας ή εγκατάστασης.