ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΉΣ ΚΑΤΟΙΚΊΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ

Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015 - 14:44
Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών προβλέπεται ότι όσοι επιθυμούν να προβούν σε μεταφορά φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό οφείλουν να υποβάλουν στο αρμόδιο τμήμα της Δ.Ο.Υ. όπου υπάγονται: αίτηση (Μ0) με τα συνημμένα έντυπα Μ1, Μ7 και έγγραφη δήλωση, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους, για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου τους στην Ελλάδα, το αργότερο…
συνέχεια...

Αλλοδαπή εταιρεία με έδρα Η.Π.Α.

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015 - 00:24
Από την 1η Ιανουαρίου 2015 οι αλλοδαπές επιχειρήσεις η οποίες αποκτούν πραγματική – φυσική επαγγελματική εγκατάσταση στην Ελλάδα, ή και ανεγείρουν ακίνητο κυριότητας τους εντός της Ελληνικής επικράτειας...
συνέχεια...
Σελίδα 6 από 6