Αλέξανδρος Πηνιαλίδης

Law Practice

Ο δικηγόρος Αλέξανδρος Πηνιαλίδης, c. PhD, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979

Ο δικηγόρος Αλέξανδρος Πηνιαλίδης, c. PhD, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με Μεταπτυχιακές σπουδές στο "Ευρωπαϊκό και Διεθνές Εταιρικό & Τραπεζικό Δίκαιο" στο Πάντειο Πανεπίστημιο και το Justus-Liebig-Universität Gießen της Γερμανίας.

Έχει απασχοληθεί ως Νομικός σύμβουλος εταιριών και επιχειρήσεων, ποικίλλων επιχειρηματικών κατηγοριών και οικονομικών μεγεθών. Από το 2011 ασκεί «μαχόμενη» δικηγορία στην Αθήνα και ασχολείται με υποθέσεις που αφορούν όλους τους τομείς του αστικού και του εμπορικού δικαίου και τις παντός είδους συμβάσεις.

Διαθέτει εξειδίκευση σε θέματα ποικίλλης ύλης Ελλήνων του Εξωτερικού (ιθαγένεια, ληξιαρχικά, περιουσιακά, οικογενειακά, στρατολογικά, φορολογικά κτλ), στην Διαχείριση νομικών θεμάτων Αλλοδαπών που διαμένουν μόνιμα ή δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην ελληνική επικράτεια, στην εκπροσώπηση αλλοδαπών νομικών οντοτήτων εντός της ελληνικής επικρατείας, σε δικαστικό και εξωδικαστικό επίπεδο.
Επίσης διαθέτει πολυετή εμπειρία στο εξωτερικό και ευελιξία μετακίνησης για επαγγελματικούς λόγους.