Θεόδωρος Σαμπατακάκης

Consultant

Ο Θεόδωρος Σαμπατακάκης, PhD - MBA, για περισσότερα από 10 χρόνια παρέχει εξειδικευμένες

Ο Θεόδωρος Σαμπατακάκης, PhD - MBA, για περισσότερα από 10 χρόνια παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες Διοικητικής και Επιχειρησιακής ανάπτυξης (Στρατηγική & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, Διαχείριση αλλαγών, Οργανωσιακή Ανάπτυξη, κ.ά.) στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα, για επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των πέντε εκατομμυρίων Ευρώ.

Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε θέματα Προσωπικής και Εταιρικής Επικοινωνίας, από το Μάρκετινγκ, τις Δημόσιες Σχέσεις, τις σχέσεις με τα ΜΜΕ, μέχρι θέματα που αφορούν τις σχέσεις των υπαλλήλων μεταξύ τους, διαχείριση επικοινωνιακών κρίσεων , κ.ά.

Είναι πιστοποιημένος Σύμβουλος Executive Coaching & OD coach και NLP Master Practitioner, με περισσότερες από 5.000 ώρες συνεδριών σε θέματα ηγεσίας, διαπραγματεύσεων, ανάπτυξης ομάδων, αποτελεσματικής επικοινωνίας, διαχείρισης χρόνου, άγχους, επαγγελματικής σταδιοδρομίας, κ.ά.

Facebook and LinkedIn