Ιωάννης Φελέρης

Finance & Accounting Consultant

Ο Ιωάννης Φελέρης, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976.

Ο Ιωάννης Φελέρης, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Πανεπιστήμιου Πειραιώς, με θέμα διπλωματικής εργασίας: Η υπηρεσία διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού σε ναυτιλιακές και παρα- ναυτιλιακές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Από το 2005 απασχολείτε ως Λογιστής Φοροτεχνικός σύμβουλος κυρίως σε εταιρείες του χώρου της Ναυτιλίας, των Πρακτορεύσεων και της Ακίνητης Περιουσίας. Διαθέτει εξειδίκευση στη Φορολογία Εισοδήματος και πολυετή εμπειρία στην οργάνωση λογιστηρίων αλλά και στον έλεγχο και την εποπτεία αυτών, ανεξαρτήτως μεγέθους και νομικής μορφής.