Φορολογια | Τετάρτη 27 Απριλίου 2016 - 13:16

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΈΣ ΔΗΛΏΣΕΙΣ 2016: ΆΝΟΙΞΕ ΤΟ TAXISNET ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΏΣΕΙΣ

Από εχθές το βράδυ ξεκίνησε η λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΤΑΧΙSNET για την υποβολή των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Περίπου 6.000.000 φορολογούμενοι θα έχουν χρονικό περιθώριο τριών μηνών, περίπου μέχρι το τέλος Ιουνίου με αρχές Ιουλίου, για να συμπληρώσουν και να υποβάλουν το έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης, το οποίο έχει αλλάξει…

Από εχθές το βράδυ ξεκίνησε η λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΤΑΧΙSNET για την υποβολή των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Περίπου 6.000.000 φορολογούμενοι θα έχουν χρονικό περιθώριο τριών μηνών, περίπου μέχρι το τέλος Ιουνίου με αρχές Ιουλίου, για να συμπληρώσουν και να υποβάλουν το έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης, το οποίο έχει αλλάξει σε ελάχιστα σημεία σε σύγκριση με το περυσινό έντυπο.

Οι κυριότερες αλλαγές από το περσινό έντυπο είναι οι ακόλουθες:

  •     Πλήρης εξομοίωση των ετερόφυλων και ομόφυλων ζευγαριών που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τους έγγαμους.
  •     Παραμένει ο κωδικός, αν και ανενεργός, που αφορά τις αποδείξεις.
  •     Απάλειψη των κωδικών που αφορούν τον φόρο υπεραξίας στα ακίνητα.
  •     Νέοι κωδικοί για τα ανείσπρακτά ενοίκια.

Για πρώτη φορά λοιπόν από φέτος στην δεξιά στήλη του εντύπου Ε1 εκεί όπου μέχρι σήμερα η έγγαμη σύζυγος καταχωρούσε τα εισοδήματα και τα όποια πληροφοριακά στοιχεία ζητούσε το έντυπο, βρίσκονται πλέον και τα αρχικά Μ.Σ.Σ. δηλαδή «Μέρος Συμφώνου Συμβίωσης». Έτσι κάθε άτομο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσής με άλλο άτομο του αντίθετου ή του ιδίου φύλου χαρακτηρίζετε ως «Μέρος του Συμφώνου». Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί την πλήρη εξίσωση των ετερόφυλων και ομόφυλων ζευγαριών με τους έγγαμους συζύγους σε ότι αφορά τις όποιες φοροαπαλλαγές και τα πάσης φύσεως κοινωνικά επιδόματα και παροχές. Ενδεικτικά τα μέρη του σύμφωνου συμβίωσης θα μπορούν να λαμβάνουν επίδομα τέκνων, επίδομα θέρμανσης, επιδότηση ενοικίου κλπ. Ακόμα θα δικαιούνται τα αφορολόγητα όρια που ισχύουν για τους έγγαμους σε ότι αφορά σε γονικές παροχές, αγορά πρώτης κατοικίας και δωρεές ακίνητης περιουσίας.

Στο νέο έντυπο Ε1 έχουν προστεθεί δύο νέοι κωδικοί (125 - 126) οι οποίοι αφορούν τα ανείσπρακτα ενοίκια. Αυτοί βρίσκονται στον πίνακα Δ2 του έντυπου Ε1 στην παράγραφο 11 «Ανείσπρακτα εισοδήματα της παρ. 4 άρθου 39 Κ.Φ.Ε.». Σε αυτούς του κωδικούς μπορούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να αναγράφουν τα ανείσπρακτά ενοίκια εάν βεβαίως πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, δηλαδή εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Λόγο της αναστολής έως και την 31/12/2016 του φόρου υπεραξίας στα ακίνητα έχουν απαλειφθεί οι τρεις ενδείξεις μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς που βρίσκονται στον πίνακα 4Ε στην 3η σελίδα του εντύπου Ε1.

Στο νέο έντυπο, πάντως, παραμένει, στον πίνακα 7 στην 4η σελίδα, ο κωδικός 049 στον οποίο τα προηγούμενα χρόνια οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι ανέγραφαν τη συνολική αξία των αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών που είχαν συγκεντρώσει προκειμένου να κατοχυρώσουν την έκπτωση φόρου έως 2.100 ευρώ που προβλέπει γι’ αυτούς ο ισχύων Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013). Ο κωδικός αυτός διατηρήθηκε και στο φετινό έντυπο Ε1 παρά το γεγονός ότι για το φορολογικό έτος 2015 δεν προβλεπόταν από τον ΚΦΕ υποχρέωση των μισθωτών και των συνταξιούχων να συγκεντρώσουν αποδείξεις, οπότε στη φετινή φορολογική δήλωση δεν είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν το συνολικό ποσό αξίας αποδείξεων που έχουν λάβει κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Ο κωδικός 049 διατηρείται μεν στο έντυπο αλλά είναι ανενεργός. Αυτό σημαίνει ότι ο κωδικός αυτός δεν επιτρέπεται να συμπληρωθεί από τους φορολογούμενους στο ηλεκτρονικό έντυπο της δήλωσης.leaflet-dilos2016