Για Ιδιώτες | Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017 - 13:31

Δηλώσεις Εισοδήματος 2019

Τα εισοδήματα σας αποκτήθηκαν με πολύ κόπο, αφήστε εμάς να φρονήσουμε να δηλωθούν σωστά, χωρίς να σας επιφέρουν περιττούς φόρους και πρόστιμα από λάθη και παραλείψεις.

Εκμεταλλευτείτε την προσφορά μας για τις Δηλώσεις Εισοδήματος 2017 Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να δηλώσετε σωστά και γρήγορα τα εισοδήματα σας με ΜΟΝΟ 25 €!!!

 

Κάθε χρόνο είμαστε υποχρεωμένοι να συμπληρώσουμε και να υποβάλλουμε τη Φορολογική μας Δήλωση Εισοδήματος. Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει κατά καιρούς για την απλοποίηση της διαδικασίας της σύνταξης και αποστολής της δήλωσης, αυτή συνεχίζει ακόμα να είναι αρκετά πολύπλοκη, έτσι ώστε η σωστή συμπλήρωση της να καταλήγει ένα δυσεπίλυτο σταυρόλεξο. Και πως θα μπορούσε να είναι αλλιώς αφού μόνο κατά το έτος 2014 ψηφίστηκαν συνολικά 92 νόμοι από τους οποίους, οι 80 περιείχαν διατάξεις φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών και αναπτυξιακών διατάξεων. Επιπροσθέτως, εκδόθηκαν 2.119 εγκύκλιοι/αποφάσεις, οι οποίες αφορούσαν σε φορολογικά, εργατικά, ασφαλιστικά και λοιπά θέματα.

Όλος αυτός ο τεράστιος όγκος αλλαγών στην φορολογική νομοθεσία καθιστά απαραίτητη την συμπλήρωση της Δήλωσης Εισοδήματος από κάποιον ειδικό. Το γραφείο μας αναλαμβάνει την σύνταξη και αποστολή της δήλωσης σας με υπευθυνότητα, συνέπια και με εξαιρετικά προσιτές τιμές, έτσι ώστε να δηλώστε έξυπνα και χωρίς άγχος και περιπέτειες τα εισοδήματα σας.

 

Ενδεικτικές παρεχόμενες υπηρεσίες :

  • Ηλεκτρονική Υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος στο σύστημα TAXIS.
  • Άμεσος υπολογισμός κι εκτύπωση του Εκκαθαριστικού σας σημειώματος.
  • Ηλεκτρονική Υποβολή εντύπων Ε9 (για την αλλαγή των περιουσιακών σας στοιχείων) και Ε2 (για τα εισπραττόμενα ενοίκια).
  • Τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών.
  • Θέματα Kληρονομιών - Δωρεών - Γονικών Παροχών.
  • Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων και πόθεν έσχες για την αποφυγή επιβαρύνσεώς σας από πρόσθετους φόρους.
  • Διεκπεραίωση σχετικών υποθέσεών σας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.