Για Επιχειρησεις | Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017 - 11:23

Διαφήμισης & Επικοινωνίας

Κάντε την Κρίση Ευκαιρία για κέρδος

Καινοτομικές, σύγχρονες λύσεις που μπορούν να αυξήσουν την πραγματική κερδοφορία της επιχείρησής σας..

 

Με ποιον τρόπο;

Αξιοποιώντας τα οφέλη που απορρέουν από την χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και τα νέα μέσα/κανάλια επικοινωνίας με ολοκληρωμένο και συνδυαστικό τρόπο επιτυγχάνοντας:

 • αποτελεσματικότερη προβολή & επικοινωνία με τους πελάτες (υφιστάμενους & νέους)
 • αποδοτικότερη οργάνωση & βελτιστοποίηση του τρόπου λειτουργίας

 

Διασφαλίζοντας:

 • μείωση του συνολικού λειτουργικού κόστους
 • αύξηση της πραγματικής κερδοφορίας της επιχείρησης
 

Μέσα από την παροχή ολοκληρωμένων, καινοτόμων υπηρεσιών επικοινωνίας αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες όπως Mail, SMS, Social Media, κ.ά. Αξιοποιώντας τα οφέλη στην επικοινωνία που προσφέρουν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και ιδιαίτερα το Facebook, προσφέρονται υπηρεσίες και εργαλεία που διασφαλίζουν την επιτυχημένη παρουσία μιας Επιχείρησης ή ενός Ελεύθερου Επαγγελματία στο διαδίκτυο και την μέγιστη δυνατή προβολή με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Σύγχρονες Μορφές Προβολής & Διαφήμισης

 • Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων (Facebook, Twitter, κ.ά.)
 • Δημιουργικό Σχεδιασμό και κατασκευή Ιστοσελίδων και συστήματος ηλεκτρονικών κρατήσεων
 • Συντονισμός ενεργειών μάρκετινγκ υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 • Ενέργειες Direct Marketing & Direct Mail
 • Μαζική αποστολή SMS

 

Αναλαμβάνουμε :

Την ολοκλήρωση της διαφημιστικής στρατηγικής & του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας με το κομμάτι των Νέων Τεχνολογιών, με στόχο την επίτευξη μιας αποτελεσματικότερης λειτουργίας της επιχείρησης, τοποθέτησής της στην Αγορά και στρατηγικής επιρροής. Σε αυτό το πλαίσιο καθορίζουμε τους παρακάτω άμεσους Στόχους :

1. Οργάνωση Πελατολογίου

Είναι σημαντικό και κρίσιμο για την λειτουργία της επιχείρησης να γνωρίζει τους πελάτες της και να έχει τη δυνατότητα μαζικής επικοινωνίας μαζί τους. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να :

 • Ενημερώνει μαζικά για νέα προϊόντα, προσφορές, εκδηλώσεις, κ.ά. μέσω mail ή SMS
 • Εξασφαλίζει προνόμια για τους «καλούς» πελάτες
 • Κάνει περισσότερες επαναλαμβανόμενες πωλήσεις από υφιστάμενους πελάτες
 • Αναπτύσσει τις σχέσεις με τους υφιστάμενους πελάτες

 

2. Branding & ανάπτυξη σχέσεων

Ο παραδοσιακός χώρος του marketing, της διαφήμισης και της προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών δεν λειτουργεί πια με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούσε στο παρελθόν και δεν προσφέρει πια τα ίδια αποτελέσματα. Μέχρι τώρα, μια επιχείρηση μπορούσε να επικοινωνήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρείχε μόνο σε ένα συγκεκριμένο σύνολο ατόμων και αυτό για όσο διάστημα διαρκούσαν οι ενέργειες προώθησης. Για να το πετύχει μάλιστα αυτό θα έπρεπε να ξοδέψει ένα σημαντικό ύψος χρημάτων.

Σήμερα, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες διαδικτύου (Web sites, Blogs, Social Media) και τηλεπικοινωνιών (e-Mails, SMS, Bluetooth) η επικοινωνία προϊόντων και υπηρεσιών πραγματοποιείται μπροστά σε εκατομμύρια ανθρώπους, πολλοί εκ των οποίων αποτελούν δυνητικούς αγοραστές.

Μέσω του διαδικτύου είναι εύκολο για τον οποιοδήποτε, όχι μόνο να δημιουργήσει περιεχόμενο, αλλά να το προωθήσει σε παγκόσμια κλίμακα και να το δουν εκατομμύρια χρήστες.

 social-media-3-1024x455

Συνολικά αναλαμβάνουμε :

 • Τον γραφιστικό σχεδιασμό της σελίδας σας (φωτογραφία εξωφύλλου, εικόνες,
 • πρότυπα για τις καθημερινές αναρτήσεις (π.χ. προσφορές, εκδηλώσεις, ψηφοφορίες, δημοσκοπήσεις, quiz, κ.ά.)
 • Την καθημερινή λειτουργία της σελίδας σας και την εβδομαδιαία ανάρτηση Περιεχομένου
 • Την ανάλυση της βέλτιστης συχνότητας αναρτήσεων και τον καθορισμό συγκεκριμένων κανόνων καθημερινής/εβδομαδιαίας επικοινωνίας με του «φίλους» της επιχείρησης
 • Την χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου κάθε διαχειριστής μπορεί να δει το χρονοπρογραμματισμό της σελίδας και να παρέμβει σε πραγματικό χρόνο
 • Τον σχεδιασμό και την βελτιστοποίηση στοχευόμενων διαφημιστικών εκστρατειών στο Facebook χαμηλού κόστους (στρατηγικός σχεδιασμός της καμπάνιας, γραφιστική επιμέλεια, βελτιστοποίηση του CTR και δημιουργία αποτελεσματικών σε επίπεδο κόστους διαφημίσεων)
 • Την παρακολούθηση και ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων του κοινού της σελίδας και τον προσανατολισμό στα ενδιαφέροντά τους. Με βάση τις συνήθειές τους στη σελίδα τους κρατάμε δεσμευμένους (engaged).
 • Η δέσμευση (Engagement ) αποτελεί πραγματικά μετρήσιμο δείκτη!
 • Την κατασκευή πρόσθετων εφαρμογών που επιβραβεύουν τους χρήστες, όπως διενέργεια διαγωνισμών και παιχνιδιών, κάτι που αποδεδειγμένα αγαπούν οι χρήστες.
 • Τον εβδομαδιαίο απολογισμό και προγραμματισμό των επόμενων ενεργειών μέσω συναντήσεων στις οποίες :
 • Συζητάμε την ανάπτυξη του project.
 • Αναλύουμε στατιστικά και δημογραφικά χρηστών.
 • Αποτιμούμε τις εκδηλώσεις – events που έχουμε κάνει στη σελίδα μας.
 • Προγραμματίζουμε τα επόμενα βήματα.
 • Σχεδιάζουμε την επόμενη «έξυπνη» δράση

 social-media-4-1024x484-940x446

3. Ανάπτυξη των πωλήσεων

 • Διενέργεια ηλεκτρονικών διαφημιστικών εκστρατειών χαμηλού κόστους στο Facebook και στο Google. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει η δυνατότητα προσέγγισης και ανάλυσης νέων Κοινών, όπως επίσης εξασφάλιση πωλήσεων.
 • Αξιοποίηση των στοιχείων των υφιστάμενων πελατών και διενέργεια εκστρατειών με mails ή SMS για νέα προϊόντα, προσφορές, κ.ά.
 • Παρουσίαση νέων προϊόντων & προσφορών μέσα από το διαδικτυακό τόπο ή τη σελίδα στο Facebook
 • Δυνατότητα ανάλυσης του Κοινού Στόχου (δημογραφικά στοιχεία) και προσανατολισμός στα ενδιαφέροντά του. Με βάση τις συνήθειές του θα μπορεί να εξασφαλιστεί η δέσμευσή τους.
 • Δημιουργία και ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Καταστήματος (E-Shop)
social-media-5-1024x406