Για Ιδιώτες | Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017 - 11:17

Συνεδρίες Life Coaching

To Life Coaching είναι μια διαδικασία που σας επιτρέπει να μεταβείτε από την κατάσταση που βρίσκεστε τώρα σε αυτή που θέλετε να είστε – δίνοντάς σας την ευτυχισμένη ζωή που σας αξίζει.

Διαμέσου ατομικών συναντήσεων ή τηλεφωνικής & online επικοινωνίας μπορεί ένα άτομο να επιτύχει ένα στόχο του ή φιλοδοξία τους, να βελτιώσει την επαγγελματική του σταδιοδρομία, να δώσει ποιότητα στη ζωή τους, να αυξήσει την αυτοπεποίθηση του, να διαχειριστεί αποτελεσματικά τον χρόνο του & τα οικονομικά του και γενικότερα να αλλάξει κατεύθυνση στη ζωή του.

Συνήθως οι άνθρωποι επιθυμούν να:

 • Επιτευχθεί ένας στόχος ή φιλοδοξία τους.
 • Αλλάξουν ή να βελτιώσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
 • Βελτιώσουν την υγεία, την ευεξία και καλή φυσική κατάστασή τους.
 • Δώσουν ποιότητα στη ζωή τους.
 • Αυξήσουν την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμησή τους.
 • Διαχειριστούν αποτελεσματικά τον χρόνο τους.
 • Βελτιώσουν την ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και τη ζωή στο σπίτι.
 • Διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τα οικονομικά τους.
 • Αλλάξουν κατεύθυνση στη ζωή τους.

 

Oι υπηρεσίες Life Coaching πραγματοποιούνται μέσω:

 • Ατομικών Συνεδριών – που κυρίως παρέχονται μέσω τηλεφώνου ή συνεδρίας στο Skype. Κάποιες φορές όμως οι συνεδρίες πρόσωπο με πρόσωπο ή/και οι online συνεδρίες μπορεί να εξυπηρετήσουν καλύτερα τις ανάγκες σας.
 • Ομαδικών Συνεδριών – Το Life Coaching πολλές φορές είναι αποτελεσματικότερο όταν πραγματοποιείται σε ομαδικό επίπεδο. Οι συνεδρίες σε Ομάδες πραγματοποιούνται είτε πρόσωπο με πρόσωπο, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε online.
 • Τηλεφωνικές Συνεδρίες ή μέσω Skype – Αναπτύσσουν την εστίαση, την ενεργητικότητα και το θάρρος για να δώσουν μια καλύτερη ζωή στον εαυτό σας.
 • On-line Coaching (Email Coaching) – Για μερικούς ανθρώπους, ο γραπτός λόγος είναι ο τρόπος που σκέφτονται. Θέλουν το χρόνο για να σκεφτούν ακριβώς τι θέλουν να πουν, και το χρόνο για να αφομοιώσουν αυτά που έχουν ειπωθεί.
 • Μπορούν να διαβάσουν και να ξαναδιαβάσουν αυτά που έχουν γραφτεί.
 • Μπορούν να αρχειοθετήσουν το υλικό και να επιστρέψουν σε αυτό αργότερα.